A A A
SmodBIP

Aktualności

 • 2022-01-26

ROZPORZĄDZENIE NR 8/2022 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 25 stycznia 2022 r.uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

 • 2021-11-18

ROZPORZĄDZENIE NR 27/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

 • 2021-10-08

W związku z organizacją pracowni ASF w ZHW Oddział w  Piotrkowie Trybunalskim, badania w kierunku mikrobiologi żywności i chemii zostają zawieszone z dniem 15.10.2021 roku, a w kierunku enzotycznej białaczki bydła i brucelozy z dniem 15.11.2021 roku.

 • 2021-09-24

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2021 PLW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu piotrkowskiego ziemskiego, obejmujące obszar obwodów łowieckich numer: 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 220, 221, 222, 224, 250, 251, 252, 254, 274, 275, 277, 296.

 • 2021-07-28

Uruchomienie pomocy na bioasekurację gospodarstw - informacje

 • 2021-07-26

Działania podejmowane w celu uruchomienia laboratorium ASF w Piotrkowie Trybunalskim

 • 2021-07-23  

ROZPORZĄDZENIE NR 13/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 20 lipca 2021 r. uchylające Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa łódzkiego

 • 2021-07-08

Ogłoszenie nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych

 • 2021-07-05

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1090 z dnia 2 lipca 2021 r.  zmiany w zasięgu obszarów objętych ograniczeniami I i III w woj. łódzkim w związku z wystąpieniem 3 ognisk ASF u świń.

 • 2021-07-02

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem ASF w powiecie piotrkowskim

 

 • 2021-06-17

Informacja dla rolników w zakresie bioasekuracji z zasadami ochrony stad drobiu przed HPAI - pobierz ulotkę.

 • 2021-06-07

Wzory dokumentów dla gospodarstw pszczelarskich ubiegających się o pomoc finansową w ARiMR do przezimowanych rodzin pszczelich

Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc

Zgłoszenie aktualizacyjne do rejestru gospodarstw pasiecznych prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim.doc

 • 2021-05-31

Ogłoszenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych

 • 2021-05-19

Rozporządzenie w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu piotrkowskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych.

Rozporządzenie wsw sprawie zmniejszenia zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu piotrkowskiego oraz wprowadzenia zasad bioasekuracji w związku lotami treningowymi i konkursowymi gołębi

 • 2021-04-12

Zalecenia dla hodowców drobiu w zakresie zapobieniania rozprzestrzenia się wirusa ptasiej grypy

 • 2021-04-02

Życzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

www.gov.pl/web/rolnictwo/zyczenia-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-grzegorza-pudy-z-okazji-swiat-zmartwychwstania-panskiego             

 •  2021-03-26 

 Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Pokaż aktualności z roku:

OGŁOSZENIE

30.05.2022

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór lekarzy weterynarii do realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiegoOpublikował: Sylwia Sochańska
Publikacja dnia: 28.01.2022
Podpisał: Sylwia Sochańska
Dokument z dnia: 26.07.2021
Dokument oglądany razy: 12 048