A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.08.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: a

Wnioski


Do składanych wniosków należy dołączyć potwierdzenie opłaty skarbowej.

Dane do dokonania opłaty skarbowej:


Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

nr konta.pdf

oplata skarbowa.pdf


  • WNIOSKI

Wniosek ogólny.doc


Wniosek o wydanie pozwolenie sprzedaży świn do rzeźni


Wniosek o wystawienie świadectwa wewnątrzwspólnotowego WZÓR.doc

Wniosek o wydanie decyzji gospodarwo urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego.doc 

Wniosek o wydanie decyzji o gospodarstwie urzędowo wolnym od TBC,BRb,EBB.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów.doc


Wniosek o resjetrację hodowli pasów,kotow, fretek.doc


WNIOSEK RHD PO ZMIANIE.doc


Wniosek o wydanie zaświadczenia paszowego.doc


Wniosek - pszczoły.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia (gospodarstwo pszczelarskie).doc

Zgłoszenie aktualizacyjne do rejestru gospodarstw pasiecznych prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim.doc


Wniosek o przedłużenie zezwolenie dla przewożnika do 8 godz.doc

Wniosek o przedłużenie zezwolenie dla przewożnika powyżej 8 godz.doc


Wniosek - legalizacja paszportu dla zwierzęcia towarzyszącego.doc


  • SPRAWOZDANIA FINANSOWE

za rok 2020

BILANS na dzień 31.12.2020 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2020

ZESTAWIENIE ZMIAN w FUNDUSZU na dzień 31.12.2020

INFORMACJA DODATKOWA na dzien 31.12.2020

za rok 2019

BILANS 31-12-2019.pdf

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 31-12-2019.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 31-12-2019.pdf

INFORMACJA DODATKOWA-31-12-2019.pdf

za rok 2018

Bilans na dzień 31.12.2018

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018

Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2018

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2018

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2018Opublikował: Sylwia Sochańska
Publikacja dnia: 27.08.2021
Podpisał: Sylwia Sochańska
Dokument z dnia: 12.07.2021
Dokument oglądany razy: 3 207