A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.08.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja wniosków

Informacje dla hodowców trzody chlewnej III strefa

Padnięcia trzody chlewnej ze strefy niebieskiej i czerwonej prosimy zgłaszać telefonicznie

44 646 04 44 wewnętrzny 24

lub

691-111-233


Uruchomienie pomocy na bioasekurację gospodarstw - informacje
Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1) faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,

2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,

3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Ogłoszenie MRiRW w tej sprawie

Komunikat na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie - plik do pobrania


Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że wczoraj został złożony do Wojewody Łódzkiego wniosek WLW w Łodzi o uchylenie z dniem 23 lipca br. rozporządzenia WŁ nr 12/2021 z 25 czerwca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa łódzkiego.

Planowane jest, że rozporządzenie będzie podpisane przez Pana Wojewodę w czwartek 22 lipca z datą obowiązywania od 23 lipca 2021 r. Publikacja w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego zaplanowana jest również na 23 lipca.


 

Wykaz Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie rzeźni uprawnionych do uboju świń ze strefy III - pokaż

 


Wniosek o wydanie pozwolenia na sprzedaż świń do rzeźni - pobierzOpublikował: Sylwia Sochańska
Publikacja dnia: 05.08.2021
Podpisał: Sylwia Sochańska
Dokument z dnia: 05.08.2021
Dokument oglądany razy: 1 475