A A A
SmodBIP

Aktualności

 • 2021-07-28

Uruchomienie pomocy na bioasekurację gospodarstw - informacje

 • 2021-07-26

Działania podejmowane w celu uruchomienia laboratorium ASF w Piotrkowie Trybunalskim

 • 2021-07-23  

ROZPORZĄDZENIE NR 13/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 20 lipca 2021 r. uchylające Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa łódzkiego

 • 2021-07-08

Ogłoszenie nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych

 • 2021-07-05

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1090 z dnia 2 lipca 2021 r.  zmiany w zasięgu obszarów objętych ograniczeniami I i III w woj. łódzkim w związku z wystąpieniem 3 ognisk ASF u świń.

 • 2021-07-02

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem ASF w powiecie piotrkowskim

 

 • 2021-06-17

Informacja dla rolników w zakresie bioasekuracji z zasadami ochrony stad drobiu przed HPAI - pobierz ulotkę.

 • 2021-06-07

Wzory dokumentów dla gospodarstw pszczelarskich ubiegających się o pomoc finansową w ARiMR do przezimowanych rodzin pszczelich

Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc

Zgłoszenie aktualizacyjne do rejestru gospodarstw pasiecznych prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim.doc

 • 2021-05-31

Ogłoszenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych

 • 2021-05-19

Rozporządzenie w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu piotrkowskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych.

Rozporządzenie wsw sprawie zmniejszenia zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu piotrkowskiego oraz wprowadzenia zasad bioasekuracji w związku lotami treningowymi i konkursowymi gołębi

 • 2021-04-12

Zalecenia dla hodowców drobiu w zakresie zapobieniania rozprzestrzenia się wirusa ptasiej grypy

 • 2021-04-02

Życzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

www.gov.pl/web/rolnictwo/zyczenia-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-grzegorza-pudy-z-okazji-swiat-zmartwychwstania-panskiego             

 •  2021-03-26 

 Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Pokaż aktualności z roku:

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównej Lekarza Weterynarii

29.12.2016

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji: ̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; ̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; ̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki; ̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; ̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób; ̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Ulotka do pobrania tutaj.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

29.12.2016

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Plik do pobrania tutaj.

INFORMACJA

09.09.2016

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM DOT. ZGŁASZANIA OBSERWACJI NA TEMAT AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)Opublikował: Sylwia Sochańska
Publikacja dnia: 28.07.2021
Podpisał: Sylwia Sochańska
Dokument z dnia: 26.07.2021
Dokument oglądany razy: 10 936