A A A
SmodBIP

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalski

ul. Rzemieślnicza 26 , 97-300 Piotrków Tryb.

Tel. 44 646-44-04        Fax. 44 646-51-77

e-mail: piotrkowtr.miw@wetgiw.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
7.30 - 15.30 


Padnięcia trzody chlewnej ze strefy niebieskiej i czerwonej prosimy zgłaszać telefonicznie:

44 646 44 04 wewętrzny 24

lub

691-111-233 


Powiatowy Lekarz Weterynarii
         lek.wet. Konrad Dereń       

 Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

                      lek.wet. Marcin Żegota                     

                               


Wykaz Urzędowych Lekarzy Weterynarii Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wyznaczonych do wystawiania świadectw zdrowia dla świń na terenie powiatu piotrkowskiego ziemskiego i grodzkiego


                                   

Zadania Inspekcji Weterynaryjnej

Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii. Zadania te określone zostały w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm.) i obejmują ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego, a w szczególności:

1. zwalczanie:
a) chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób,
b) chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego (zoonoz), lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;

2. monitorowanie zakażeń zwierząt;

3. badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;

4. przeprowadzanie:
a) weterynaryjnej kontroli granicznej,
b) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

5. sprawowanie nadzoru nad:
a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt,
d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego,
e) obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt oraz warunkami ich wytwarzania,
f) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
g) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
i) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;

6. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;

7. prowadzenie wymiany informacji w ramach weterynaryjnych systemów wymiany informacji.

Aktualności

OGŁOSZENIE

30.05.2022

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór lekarzy weterynarii do realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiegoOpublikował: Sylwia Sochańska
Publikacja dnia: 10.12.2021
Podpisał: Sylwia Sochańska
Dokument z dnia: 10.12.2021
Dokument oglądany razy: 180 098